qkebn555 發表於 2017-9-6 17:09:03

台灣樂天市場推薦❤瓜哥最愛❤限量40組♔莓杜莎

❤瓜哥最愛❤限量40組♔莓杜莎♔(免運)以今年最流行的裸蛋糕為主體大膽呈獻,使用6種新鮮莓果鋪成,滿滿維他命C呀!酸酸的莓果與甜甜的特製莓果卡士達結合,配上柔軟的巧克力戚風蛋糕,每ㄧ口都充滿幸福每日純手工製作,限量總是殘酷的,再猶豫就來不及啦∼∼【歡樂智多星】【上班這黨事】團購美食大推薦
https://tshop.r10s.com/367c4d50-ec8c-11e4-b290-005056ae1692/upload/new500500/maydusa/S_016471.jpg?_ex=330x330http://your001.com/33/bb.gif

https://shop.r10s.com/d16/703/aee2/7949/4036/00b2/75bc/11d1e6971800505699139c.jpg
https://shop.r10s.com/362/5ad/4da4/9c70/b081/52bb/c000/112be5ac7b005056ae5e1d.jpg
https://shop.r10s.com/367c4d50-ec8c-11e4-b290-005056ae1692/upload/new500500/maydusa/150607_Medusa_01.jpg
https://shop.r10s.com/367c4d50-ec8c-11e4-b290-005056ae1692/upload/new500500/maydusa/150607_Medusa_02.jpghttps://shop.r10s.com/367c4d50-ec8c-11e4-b290-005056ae1692/upload/new500500/maydusa/150607_Medusa_03.jpghttps://shop.r10s.com/367c4d50-ec8c-11e4-b290-005056ae1692/upload/new500500/maydusa/150607_Medusa_04.jpghttps://shop.r10s.com/367c4d50-ec8c-11e4-b290-005056ae1692/upload/new500500/maydusa/150607_Medusa_05.jpghttps://shop.r10s.com/367c4d50-ec8c-11e4-b290-005056ae1692/upload/new500500/maydusa/150607_Medusa_06.jpghttps://shop.r10s.com/367c4d50-ec8c-11e4-b290-005056ae1692/upload/new500500/maydusa/150607_Medusa_07.jpghttps://shop.r10s.com/367c4d50-ec8c-11e4-b290-005056ae1692/upload/new500500/maydusa/150607_Medusa_08.jpghttps://shop.r10s.com/367c4d50-ec8c-11e4-b290-005056ae1692/upload/new500500/maydusa/150607_Medusa_09.jpg
https://tshop.r10s.com/367c4d50-ec8c-11e4-b290-005056ae1692/upload/new500500/maydusa/S_016471.jpg

http://your001.com/33/bb.gif

台灣樂天市場網路購物商城
台灣樂天市場
樂天市場網路購物商城
頁: [1]
查看完整版本: 台灣樂天市場推薦❤瓜哥最愛❤限量40組♔莓杜莎